Zbog šteta od nevremena vanredna situacija na delu teritorije opštine Priboj

Nevreme praćeno kišom i gradom 18. maja zahvatilo je i najveći deo teritorije opštine Priboj. Bujice su oštetile preko 50 putnih pravaca, uglavnom na seoskom području, a velike štete grad je naneo poljoprivrednim kulturama.

Tim povodom zasedao je Štab za vanredne situacije opštine Priboj, predsedavao je komandant Štaba, Lazar Rvović, a donete su i konkretne mere:

„Štab je predložio predsedniku Opštine da proglasi vanrednu situaciju na delu teritorije opštine Priboj, odnosno u šest mesnih zajednica – Kratovo, Kalafati, Mažići, Pribojska Banja, Novi Priboj i Strmac, a delimično i u još dve mesne zajednice – Sastavci, za područje Kasidola i Bučje, za područje Kaluđerovića.“, referiše Boris Mrdović, načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Priboj.

„Štab je naložio JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj, da odmah angažuje sve raspoložive izvođače, kako bi se što pre sanirala oštećena putna infrastruktura.“, dodaje Mrdović.

„Tri naše mobilne ekipe već su na terenu, da sagledaju nastalu štetu na, uglavnom seoskim putevima, na osnovu čega ćemo doneti prioritete za osposobljavanje oštećene putne mreže, za šta će biti angažovana mehanizacija svih pet izvođača u našoj opštini.“, rekao je Zdravko Pešut, direktor JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj.

Radi evidentiranja nastale štete na poljoprivrednim kulturama formirana je Komisija, koja će po prijavama građana, izaći na teren i evidentirati štetu, kako bi se od resornog ministarstva tražila nadoknada, mada se opet apelovalo na poljoprivrednike da osiguravaju svoje useve, jer je to siguran način i za smanjenje rizika poljoprivrednika i za realnu nadoknadu pričinjene štete.

Opštinski Štab za vanredne situacije prihvatio je i predlog Odluke o organizaciji civilne zaštite na teritoriji opštine Priboj, u skladu sa zakonom o smanjenju rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa, a usvojio je i svoj Plan rada za 2022. godinu.

Pribojski Portal / Opština Priboj