Rudnik Jarmovac jedan od najstarijih u evropi i svetu

Jedan od najstarijih rudnika na svetu, gde se najranije počelo sa ekspoloatacijom, delimičnom preradom i obradom bakra, nalazi se na području opštine Priboj. Reč je o rudniku Jarmovac, gde se ruda vadila pre gotovo, 5.500 godina.

Pribojski Portal / TV5