Priboj prodaje građevinsko zemljište za izgradnju stambeno-poslovnog objekta

Opština Priboj je oglasila prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem prikupljanja pismenih ponuda.

Predemt prodaje je katastarska parcela u KO Banja koja se nalazi u urbanisitčkoj celini TC 6a, stambeno-poslovne delatnosti površine od 5.269 m2.

Pre pribavljanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole neophodno je izraditi urbanistički projekat, navodi se u oglasu.

Građevinsko zemljište se prodaje po početnoj ceni od 23.183.600 dinara.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, a ponude se primaju do 15. juna.

Detalji oglasa se nalaze OVDE.

pribojski.rs / Opština Priboj