Digitalizacija pribojskog bioskopa: Uskoro će posetioci moći da uživaju u dobroj rezoluciji slike na platnu

Dom kulture „Pivo Karamatijević“ Priboj, nakon sprovedene javne nabavke, potpisao je ugovor sa TSE d.o.o Beograd o nabavci dobara koja se odnose na isporuku i montažu opreme za digitalizaciju bioskopa.

Ovim ugovorom regulisana je isporuka i montaža bioskopskog audio sistema za višekanalnu reprodukciju zvuka i bioskopskog platna, koje će omogućiti prikazivanje 3D filmova. Ukupna vrednost navedene opreme je 4.491.400,00 dinara bez PDV-a. Isporuka navedene opreme izvršiće se u roku od 90 dana.

Pribojski Dom kulture ušao je u proces digitalizacije zahvaljujući sredstvima koja je dodelio Filmski centar Srbije. Naime, nama je na Konkursu za preddigitlizaciju i digitalizaciju bioskopa u 2020. godini opredeljeno 4.496.000,00 dinara, što je najviši iznos sredstava dodeljen na tom konkursu. Ovim je završena prva faza digitalizacije, a pošto je Filmski centar Srbije ponovo objavio konkurs Dom kulture će se prijaviti kako bi nastavio ovaj proces.

Pribojtski Portal