Donacija zaštitne opreme NALED-a i GIZ-a Centru za socijalni rad Priboj

Imajući u vidu da su lokalne samouprave snažno pogođene pandemijom COVID-19 i da se suočavaju sa velikim izazovima da omoguće sigurno funkcionisanje i pružanje usluga svojim korisnicima, u okviru projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovode GIZ i NALED, obezbeđena je nabavka zaštitne opreme za zaposlene u centrima za socijalni rad i socijalnim službama 15 lokalnih samouprava.

Kao partnerska opština na ovom projektu, lokalna samouprava Priboj, odnosno Centar za socijalni rad, dobili su kontigent zaštitne opreme u vrednosti od 483.300,oo dinara. U pribojski Centar za socijalni rad stiglo je 7.800 zaštitnih rukavica, 7.800 zaštitnih maski, 223 vizira i 288 litara dezinfekcionih sredstava.

Pribojski Portal