Rešena nedoumica šta se dešava sa julskom ratom, ukoliko prihvatite moratorijum

Iako je odlukama Narodne banke Srbije donetim u ponedeljak svim dužnicima odobren novi moratorijum na otplatu kredita za još dva meseca, klijenti banaka koji još nisu izmirili svoje obaveze za jul praktično će imati priliku da stopiraju tri mesečne rate.

NBS je objasnila da je dužnicima omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama koje dospevaju u periodu od 1. avgusta zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a klijent ih još nije izmirio.

“Kada dužnik prihvati moratorijum, pri čemu nije izmirio obaveze prema banci po osnovu kredita koje su dospele u julu 2020. godine, zastoj se, osim na obaveze koje dospevaju od 1. avgusta zaključno sa 30. septembrom, primenjuje i na njegove neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine, nezavisno od datuma dospeća. U konkretnom primeru, to podrazumeva da kod ovih dužnika moratorijum obuhvata tri mesečne rate”, pojasnili su iz NBS za “Blic Biznis”.

Podsetimo, banke bi do sutra (31. jula) trebalo da ponude svojim klijentima – fizičkim licima, ali i preduzećima, novi moratorijum, nakon čega će oni imati rok od 10 dana da se izjasne da li prihvataju ponuđeni zastoj u otplati ili ne.

Obaveštenje o ponudi banaka biće objavljeno na njihovim internet stranicama, a sadržaće informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Pribojski Portal / Kamatica