Predlog rebalansa prosleđen Skupštini na usvajanje

Članovi Opštinskog veća opštine Priboj, kojima je predsedavao predsednik Opštine Lazar Rvović, u četvrtak 10.oktobra, zasedali su po 61. put u ovom sazivu.

Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka, a po značaju se idvojila Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu, odnosno drugi rebalans budžeta u ovoj godini. Ovim predlogom Odluke izvršeno je usklađivanje prihoda i rashoda budžeta prema potrebama koje se očekuju do kraja godine, tako da sada budžet opštine Priboj iznosi 1.362.659.508 dinara.

Kako je obrazložio Slaviša Janjušević, rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti, finasije i budžet, povećanje iznosi 34.504.000 dinara, što u procentima povećanje iznosi 2,6 %, i pre svega se odnosi na transferna sredstva od Republike za opremanje prostora za budući Regionalni inovacioni startap centar, održavanje kulturnih manifestacija, povećanje plata krajem godine pod odluci ministarstva finasija za zaposlene u određenim javnim ustanovama, zatim odustajanje od pojedinih investicija, kao što je rekonstrukcija zgrade Opštinske uprave u Priboju – istakao je Janjušević.

Članovi Opštinskog veća prihvatili su i Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj eksternoj reviziji završnog računa opštine Priboj, odnosno konsolidovani finasiijski izveštaji na dan 31. decembar 2018. godine.

Doneta je i odluka da se, shodno zakonu o teritorijalnoj organizaciji Srbije, pokrene inicijativa da se u naseljena mesta u opštini Priboj, kojih sada ima 34, uvrste još dva – Krajčinovići i Sastavci kao centri dve mesne zajednice, da se briše KO Zaostro jer se više ne nalazi u katastarskoj evidenciji, i da se ispravi slovna greška u nazivu naseljenog mesta Požegrmac.

Bez rasprave,a u skladu sa zakonskim rešenjima, prihvaćena je i Odluka o uređenju i organizaciji, kao i Pravilnik o sitematizaciji radnih mesta u Opštinskom pravobranilaštvu.

Opštinski većnici dali su pozitivno mišljenje o Strategiji bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini Priboj, kao i Akcionom planu za njeno sprovođenje do 2024. godine, a željeno stanje je uz poboljšanje saobraćajne infrastrukture i podizanje svesti na viši bezbednosni nivo svih učensika u saobraćaju, i za 5 godina, 2024. – godina bez ijednog poginulog, posebno dece uz što manji broj teško povređenih u saobraćajnim udesima.

Opštinsko veće Priboja razmatralo je i Izveštaj o radu PU Neven i Plan rada za tekuću godinu ove vaspitno obrazvone ustanove. Ohrabruje činjenica da se broj dece, kao korisnika ove ustanove povećava o čemu govori i lista čekanja, da se stvaraju i novi prostorni uslovi, kao i povećavanje energetske efikasnosti kroz realizaciju nekoliko značajnih projekta uz finasijsku podršku donatora i lokalne samouprave. Sugerisano je i kadrovsko jačanje, odnosno stvaranje individulanih timova za pomoć deci sa smetnjama u razvoju, ali stalnije prisustvo stručnih saradnika poput logopeda jer se radi o značajnom razvojnom periodu dece od jedne do 7 godina starosti.

Članovi Opštinskog veća podržali su i ideju o nastavku rekonstrukcije i modernizacije javne rasvete u opštini Priboj primenom mera uštede energije sa Led tehnologijom, kroz Ugovor o javno – privatnom partnerstvu na koji saglasnost daje i Ministarstvo privrede i lokalna samouprava.

I poslednja sednica Opštinskog veća, kao uglavnom i sve dosadašnje, bila je konstruktivna i efikasna u radu, a sve odluke su donete jednoglasno.

Sve odluke i izveštaji sa 61.sednice Opštinskog veća naći će se na dnevnom redu i predstojeće sednice SO Priboj.

Dnevni red sednice možete pogledati ovde.