Počinju radovi na investicionom održavanju Doma kulture

Predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović, danas je potpisao Ugovor o javnoj nabavci za investicono održavanje Doma kulture „Pivo Karamatijević“, sa firmom koja će biti izvođač radova, „Elektrosinergija“ d.o.o. Beograd.

Radi se o investicionom održavanju, koje podrazumeva radove na unapređenju energetske efikasnosti, stolarske radove, termoizolaterske radove, gipsarske radove i mašinske instalacije, zahvaljujući čemu će ova kultura ustanova dobiti potpuno nov izgled.

Vrednost radova je 11.057.305,00 bez PDV, a rok za završetak poslova je 90 dana, od dana uvođenja u posao.

Pribojski Portal